[ES21 fanfic] Chuyện vặt của clb

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Rating: T

Pairings: HiruMamo, AgonxFictionalchar

Characters: Hầu hết các nhân vật trong Eyeshield 21

Mục lục

01 | 02 | 03 | 04 | 05

06 | 07 | 08 | 09 | 10

11| 12.1 | 12.2 | 12.3