[Bán duyên ngoại truyện] Đô thành năm ấy

đô thành

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử

Category: dã sử, huyền huyễn, SE

Characters: Trần Liễu, Trần Cảnh, Lý Thị Oanh, Lý Thiên Hinh

Summary:

Chuyện kể về Thăng Long ngày ấy

Có đôi nàng Hoàng nữ quyền uy

Lật đất nghiêng trời duyên bén lửa

Lửa tàn, người nát một kiếp tơ

—o.0.o—

[I] [II] [III]

[IV] [V]