[Bán duyên ngoại truyện] Quan âm Thị Kính

Author: Zinnia Reigia

Category: truyền thuyết, SE

Characters: Bùn Nhơ, Thị Kính, Thị Mầu

Summary:

Kẻ trao duyên trao nhầm tay thiếu nữ

Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư

Nàng từng hỏi cái gì là trầm mê luyến ái. Đến lúc hiểu thứ gì được gọi là trầm mê, đã để tuột bản thân trôi vào vũng bùn lầy nhơ bẩn. Kẻ tiếp tay cho nàng, vừa vặn thay, quả thật là một nhúm Bùn Nhơ.

—o.0.o—

01 | 02 | 03

04 | 05