[Truyện Kiều – Đạm Tiên] Hoa trong gương, trăng trong nước

17

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Một nửa nhân vật thuộc về sử, thi, nửa còn lại do mình tưởng tượng

Category: HE RỰC RỠ!

Summary: Một vương phi, một vương gia, một ca kỹ

“Thiếp chưa từng làm chuyện gì thừa thãi!”

—o.0.o—

Mục lục

Thượng | Trung 

Hạ (I) | Hạ (II) | Hạ (III)

Ngoại truyện

Tiền truyện

— toàn văn hoàn —