[Cung đấu] Nước chảy hoa trôi

Nước chảy hoa trôi

image

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Rating: T

Category: tragedy, cung đấu, SE, nữ hâm, nam dẩm

Characters: Nhâm Hoàng Hoa, Vương Tuẫn và các diễn viên khác

A/N: Có màu là có link, có link là có truyện ❤

Mục lục:

Mở đầu [Link]

Chương 1 [Link] – Chương 2 [Link] – Chương 3 [Link]