Mối quan hệ cộng sinh [Truyện dài – Hiện đại]

Tác giả: Zinnia Reigia

Tình trạng: Tiếp diễn

Thể loại: showbiz, trước ngược, sau ngược, không biết HE hay không truyện này thì HE kiểu gì được nhỉ

Nhân vật chính: Yên, Tĩnh

Summary: Những kẻ bán mình cho đồng tiền, nhận yêu thương làm hào quang, sau đó bao tăm tối ai biết được

Mục lục

Chương 1Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9