Chén canh Mạnh Bà [Series đoản]

Tác giả: Zinnia Reigia

Disclaimer: cốt truyện và nhân vật thuộc về mình, trừ nhân vật lịch sử

Rating: cấm cũng chẳng để làm gì, ai đọc cũng được

Category: thần thoại, huyền huyễn, vui vẻ đáng yêu dung dị

Summary: Nhân loại cứ thích bịa chuyện về ta!

—o.0.o—

Mục lục

Mở đầu – Chén canh Mạnh Bà

Chương 1. Nhảy xuống Vong XuyênChương 2. Rặng đá Tam Sinh

Chương 3. Văn thư gây loạnChương 4. Vong tình

Chương 5. Người ở Hằng Thác

Chương 6. Kẻ tìm đồ ăn

Chương 7.

Chương 8.

Chương 9.