Sơn vô lăng, thiên địa hợp

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Nhân vật là của tôi

Category: angst, tragedy, GE

Pairings: Dương Nhã Lạc – Diệp Thụy Yên

Summary:

Sơn vô lăng, thiên địa hợp – núi không còn góc cạnh, trời đất hòa làm một

Chuyện hoang đường như thế sao có thể xảy ra? Cũng như việc ta và hắn vĩnh viễn chẳng thể ở bên, đời đời không thể hạnh phúc.

Thề thốt, hứa non hẹn biển, haha.

Dương Nhã Lạc một đời tỉnh táo, vì một thoáng say mê, mà đến cả giây phút sinh tử như thế, cũng chỉ có thể oán trách mình, chứ chẳng thể hận trời.

Lạc, vốn dĩ, là lầm lạc.

A/N: Summary lừa tình 😀

Mục lục

Chương 1 [Link] – Chương 2 [Link]

Chương 3 [Link] – Chương 4 [Link] – Chương 5 [Link]