Tam tai – Cổ đại, đồng quê, ngược [Truyện dài]

Tác giả: Zinnia Reigia

Thể loại: đồng quê, gia đấu nhẹ nhàng, nam ngu, nữ ngốc

Nhân vật: Đoàn Diêm (Đoàn Duyên) và các nhân vật làm màu

Mở đầu:

Cậu cả họ Trần rất thích đặt cược.

Nhưng có ba thứ mà dù có hết vận mạng cậu cũng chẳng đem đi.

Một là chậu hoa trạng nguyên của mẹ.

Hai là chiếc nhẫn đá xanh của cha.

Ba, là chân tình của nàng.

Mục lục

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4