Bán duyên – Huyền huyễn, dã sử, cổ đại

bán duyên cover

Author: Zinnia Reigia | Phiphi 3004

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Rating: T

Category: thần thoại, dã sử, yêu đương…

Summary:

Truyện về một thiếu nữ bán duyên, bán cho nhân gian, không bán nổi cho mình.

Nàng là tiên tử bị đày làm kẻ lang bạt giữa sáu cõi gieo duyên, nào ngờ, gieo duyên của nàng là gieo mầm tai họa. Nam tử của nàng lại là kẻ ôm lấy tai họa mà thành hình.

Một kẻ ngàn năm trơ trọi, một kẻ vòng đời có trăm năm, ai sẽ kề vai cùng ai mà đi mãi?

A/N:

– Series Bán duyên bao gồm các series về truyện cổ tích và dã sử khác :3

– Ấn vào link sẽ hiện ra tab mới nhé các bạn <3, link là những dòng in đậm á

Mục lục

01 | 02 | 03

04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

10 | 11 | 12 | 13 | 14

Hết phần 1

Phần 2

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

22 | 23 | 24

Hết phần 2

Phần 3

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

31| 32 | 33 | 34

Phần 4

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

41 | 42 | 43 | 44

Phần 5

45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

51 | 52 | 53 | 54 | 55

56 | 57 | 58 | 59

Chương kết

Ngoại truyện 1