[Truyện dài] Please don’t take my man just because you can

Please don’t take my man just because you can

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

Pairing: Valleria x Jay

Rating: T

Category: General, HE, gái nghèo trai bao ❤

Summary: Một nàng gái nghèo

Một gã trai bao, vô tình lại rất giàu

—o.0.o—

Mục lục

Mở đầu

01 | 02 | 03 | 04

05 | 06